Den 21 oktober klockan 08.10 går startskottet för höstens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt är 55 741 personer anmälda – 16 procent färre än hösten 2016. Enligt Universitets- och högskolerådets statistik är 81 procent av de anmälda under 25 år.

– Att anmälningarna till högskoleprovet minskar beror främst på den goda konjunk­tur­en, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Många väljer att vänta med högskolestudierna när det är lätt att få jobb. Tappet nu i höst kan ha ökat något om fler än vanligt missade att anmäla sig i tid. Detta då anmälningsperioden har kortats till två veckor för att ge provanordnarna mer tid att förbereda provet praktiskt.

21 universitet och högskolor genomför högskoleprovet på 120 orter i Sverige. Alla prov­anordnare tappar anmälningar jämfört med ifjol, genomsnittet är -16 procent.

Antal anmälda till högskoleprovet, röda staplar hösten 2017, blå staplar hösten 2016:

Anmälda till HP per provanordnare hösten 2016-2017

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag eftermiddag 23 oktober.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag eftermiddag 25 oktober.
  • Normeringstabellerna är klara fredag 24 november.
  • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat onsdag 29 november.

Se Fakta om högskoleprovet på Studera.nu.