De nära 65 000 personer som gjort vårens högskoleprov fick sina resultat i dag. Universitets- och högskolerådet (UHR) har inte kunnat påvisa att några provdeltagare har använt sig av otillåtna hjälpmedel vid vårens prov.

– Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Det är förkastligt att försöka ta utbildningsplatser som andra har större rätt till.

För att störa det organiserade och tekniskt avancerade fusket hade UHR utvecklat förra höstens varianter av provet. Till vårens prov tog UHR fram två gånger två varianter av provpass 1 och 3 ner på provlokalsnivå.

– Men analyserna av vårens provsvar gav inte några avvikande svarsmön­ster liknande dem vi fann efter höstens prov, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen. Och provvakterna tog heller inga fuskare på bar gärning den 1 april.

Fast än är det för tidigt för eventuella fuskare att andas ut. UHR utreder alla tips om misstänkt fusk vid högskoleprovet och kan komma att återkalla redan godkända provresultat. Lärosätena fattar beslut om antagning och kan ta tillbaka en redan beviljad utbildningsplats om högskoleprovsresultatet har legat till grund för antagning.

Regelskärpningar ledde till polisanmälningar hösten 2016

Regeringen ändrade högskoleförordningen i juli 2016 och UHR utfärdade nya föreskrifter för högskoleprovet den sista augusti. Sedan hösten 2016 kan UHR stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel på två år och alla former av fusk är straffbara – fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

Efter konstaterat fusk stängde UHR av och polisanmälde 51 provdeltagare hösten 2016. Hittills har ett fall gått vidare till domstol och Södertörns tingsrätt friade nyligen en åtalad 23-åring. Åklagaren beslutade den 4 maj att överklaga tingsrättens beslut till Hovrätten. Oavsett slutlig dom kommer UHR:s tidigare beslut att stå kvar – den som fuskat blir utan resultat och stängs av från nya högskoleprov under två år.

UHR har i skrivelse till regeringen den 7 februari lämnat ytterligare förslag till åtgärder för att förhindra och upptäcka fusk på högskoleprovet.

Den som gjort högskoleprovet kan hämta sitt resultat bland annat på hogskoleprov.nu.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se