Gymnasieskolans nya betygssystem från 2011 gör det svårare för svenska gymnasieelever att få höga betyg. Detta riskerade att försämra elevernas chanser att komma in på högskoleutbildningar från och med hösten 2017. Nya regler för omräkning av betyg från andra länder från och med hösten 2017 visar sig nu ha stoppat oavsedda, negativa konsekvenser av den svenska gymnasieskolans nya betygssystem.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ska på regeringens uppdrag se till att konkurrensen om svenska högskoleplatser sker på så likvärdiga villkor som möjligt. Därför ändrade UHR:s styrelse i november 2016 föreskrifterna så att det blev en ny omräkning av utländska och internationella gymnasiemeriter vid antagning till svensk högskola.

– Den som söker en högskoleutbildning med svenska gymnasiebetyg ska ha lika goda chanser att antas till en högskoleutbildning som sökande med betyg från andra länder, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Vi ser nu att ändringen får avsedd effekt: De som sökt till högskolan i år med svensk gymnasieexamen har inte missgynnats vid de två senaste antagningsomgångarna. UHR:s styrelse tog rätt beslut för ett år sedan.

Många sökande med utländska eller internationella betyg befarade att den nya omräkningen skulle försämra deras chanser avsevärt att komma in på svenska högskoleutbildningar.

– Deras oro var förståelig men obefogad, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Vår uppföljning hittills visar att sökande med utländska eller internationella betyg generellt har antagits i högre grad än genomsnittet både hösten 2017 och våren 2018. Sökande med finländska betyg hade visserligen det svårare att ta utbildningsplatser hösten 2017, men verkar preliminärt att antas i större utsträckning än genomsnittet våren 2018. Den fortsatta analysen får visa om UHR behöver ändra omräkningen av de finländska gymnasiebetygen under 2018.

UHR fortsätter arbetet med att se till att alla sökande till svensk högskola får så likvärdiga villkor som möjligt. Under 2018 kommer UHR som tidigare planerat att göra en ny översyn av omräkningen av utländska gymnasiemeriter.

UHR kommer att presentera en samlad analys av uppföljningen i en slutrapport till regeringen den 28 februari 2018.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se