Färre sökande med svensk gymnasieexamen hade antagits till vårens högmeritutbildningar på högskolan utan den tillfälliga urvalsgruppen BIex, enligt vårens trendrapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). BIex fasas nu ut och UHR har därför ändrat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg från och med hösten 2017. Detta gör att sökande med svensk gymnasieexamen även i fortsättningen ska kunna hävda sig i konkurrensen vid antagning till högmeritutbildningar.

Styrelsen tog rätt beslut när den ändrade föreskrifterna i höstas, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Den nya meritvärderingen som gäller från och med i höst bör leda till en bättre balans i de kommande antagningarna till svensk högskola.

Statistiken för vårterminen 2017 visar att sökande utan svenskt personnummer har antagits till högmeritutbildningar i mycket högre utsträckning jämfört med sökande med svenskt personnummer. Troligen beroende på att sökande utan svenska person­nummer ofta har väldigt höga betyg, även om de är få. Deras betyg har dessutom meritvärderats i förhållande till den gamla fyrgradiga betygsskalan (MVG-IG).

Från och med i höst kommer sökande med utländska gymnasiebetyg att få sina meriter jämförda med den nya gymnasieskolans sexgradiga betygsskala (A-F). Detta innebär att deras meriter kan komma att värderas lägre.

Om UHR:s styrelse inte hade anpassat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg inför hösten 2017 skulle framtida sökande med svensk gymnasieexamen ha kommit att missgynnas i konkurrensen om platser på högmeritutbildningar, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

UHR kommer fortsätta att följa utvecklingen noga, både för sökande med svensk gymnasie­examen och för dem med utländska meriter.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se