Välkommen till våra tre seminarier tisdagen den 4 juli: Studentutbyte i Europa, validering i högskolan och hur bedömer man kompetens när inga papper finns?

Från Tranås till Trieste
– så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+

Tisdag 4 juli kl. 11.30-12.15

Seminarium om studenters internationella rörlighet i Europa. Kan ett ökat studentutbyte skapa mer sammanhållning i Europa och förbättra förtroendet för EU? Hur får vi fler svenska studenter att delta genom programmet Erasmus+?

Kontakt
: Karin Andrén, tel: 010-470 04 31.

Går kompetenser till spillo?
Hur förbättras möjligheterna till validering i högskolan?

Tisdag 4 juli kl. 13.00-13.45

Hur kan vi bli bättre på att bedöma och göra människors kompetens synlig – oavsett hur de har skaffat sig den? Vad krävs för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser bedöms, värderas, dokumenteras och erkänns på ett strukturerat sätt, oavsett hur hen förvärvat dem.

Kontakt
: Eva Holmestig, tel: 010-470 03 43.

Ger reell kompetens mervärde för högskolan?
Om det nationella uppdraget, från ord till handling

Tisdag 4 juli kl. 14.00-14.45

Hur tar vi tillvara kompetens när dokumentation eller formella meriter saknas?
Vad krävs för att få bedömning av reell kompetens att fungera i praktiken?

Kontakt: Eva Holmestig, tel: 010-470 03 43.

Seminarierna webbsänds och kan ses även i efterhand.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 30 juni 2017