Hur gör vi skolbarn i årskurs 3–6 nyfikna på högskolan? Universitets- och högskolerådet (UHR) har tagit fram utbildningspaketet ”Välkommen till högskolan!”, som med en film och övningar ger pedagogiskt stöd när högskolepersonal besöker grundskolan eller när skolklasser gör studiebesök på universitet och högskolor.

UHR:s rapport ”Kan excellens uppstå i homogena studentgrupper” visar att hög­skolan gör mycket för att få fler med olika bakgrund att känna sig välkomna i den akademiska världen. Men den kan inte nå alla barn i den tidiga skolåldern, när barnen funderar på vad som förväntas av dem och vad de kan bli.

– Breddad rekrytering kräver att grund- och högskolan arbetar tillsammans, säger Peter Barck-Holst, utredare och projektledare på UHR. Om studie- och yrkesvägledning kommer in först i gymnasiet kan det vara för sent. Alla barn måste tidigt få veta hur högskolan fungerar och vad den kan erbjuda just dem.

Elever får sällan information om högskolan i grundskolan, elever från studieovana hem får det i ännu lägre utsträckning, visar UHR:s rapport ”Utbildning går i arv” från 2017.

Grundskolan ska se till att kön och bakgrund inte spelar en avgörande roll när elever gör sina framtidsval. För att stötta detta arbete har UHR tagit fram utbildnings­materialet ”Välkommen till högskolan!” i samverkan med Frida Wikstrand, forskare i pedagogik vid Malmö högskola och Jorjet Barelias, förstelärare på Hammersta­skolan i Botkyrka kommun. Materialet finns att hämta kostnadsfritt på www.uhr.se.

Kontakt

Peter Barck-Holst
Utredare
010-470 04 48

Charlotte Löfgren
Kommunikatör
010-470 03 61

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(a)uhr.se