Under 2017 ansökte nära 25 000 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av UHR — en ökning med 5,9 procent jämfört med 2016. Av dessa ledde 19 000 till ett positivt utlåtande, som ger människor möjlighet att gå vidare till arbete eller fortsatta studier.

— Genom dem som kommer hit från andra länder får Sverige ett stort tillskott av både yrkes- och utbildningsmässig kompetens. UHR:s arbete med att bedöma deras utbildningar är centralt för att kompetensen ska kunna tas tillvara och komma till användning på den svenska arbetsmarknaden, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR.

UHR bedömer gymnasiala utbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar från andra länder. En bedömning visar vad en utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och utlåtandet kan användas av den som planerar att studera vidare eller söka arbete i Sverige.

Syrien fortsatt i topp

Under 2017 ökade antalet positiva bedömningar som UHR utfärdade med 21,2 procent jämfört med 2016. Liksom föregående år ligger Syrien i topp både när det gäller antal ansökningar och antal utfärdade bedömningar. Därefter följer Iran och Irak.

Högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, jurist och socionom är några av de vanligaste högskoleexamina. Men i särklass flest utlåtanden inom akademisk utbildning gäller allmänna kandidat-, magister- och masterexamina, där ekonomi och språk är vanligast.

— Det är viktigt att komma ihåg att alla som får ett utlåtande från UHR har en färdig examen. Många har även arbetslivserfarenhet. För dem är det i de flesta fall viktigare med kontakter på arbetsmarknaden än att läsa om en utbildning, säger Lars Petersson.

Kontakt

Lars Petersson
Avdelningschef
010-470 03 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Antal bedömningar per län  2017

Antal ansökningar och utlåtanden per län i Sverige (pdf)

Antal bedömningar per examensinriktning 2017

Antal bedömningar för de tio vanligaste högskoleexamina (pdf)

Antal ansökningar om bedömning 2014-2017

Antal ansökningar om bedömning åren 2014 till 2017 (ej antal personer som sökt).