Totalt 76 395 personer har anmält sig till vårens högskoleprov, en minskning med en halv procent jämfört med våren 2017. Samtidigt kan åtta av de 21 universitet och högskolor som anordnar provet notera att de fått fler anmälningar nu i vår.

– Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Huvudförklaringen till denna nedgång är att fler väljer jobb före högskolestudier när konjunkturen är god.

Högskoleprovet genomförs av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. I vår har åtta av dessa provanordnare fått fler anmälningar jämfört med våren 2017:

Provanordnare

VT 2018

VT 2017

Förändring i antal

Förändring i procent

Högskolan Kristianstad

1259

1160

99

8,53

Högskolan i Borås

1477

1378

99

7,18

Högskolan Dalarna

1530

1468

62

4,22

Göteborgs universitet

8617

8292

325

3,92

Lunds universitet

9303

9110

193

2,12

Uppsala universitet

3469

3419

50

1,46

Luleå tekniska universitet

1309

1303

6

0,46

Högskolan i Halmstad

1675

1668

7

0,42

 

Totalt har 76 395 anmält sig till högskoleprovet den 14 april, vilket är 312 färre än antalet anmälda våren 2017. Drygt 78 procent av de som har anmält sig är födda 1994 eller senare. Födda 1999 är den enskilt största årgången med 18 235 anmälda.

De fem yngsta anmälarna är födda år 2004, medan den äldsta är född år 1937.

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antag­ningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag eftermiddag 16 april.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag eftermiddag 18 april.
  • Normeringstabellerna är klara på måndag 21 maj.
  • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat måndag 28 maj.

Kontakt

Kommunikatör
Eva Holmestig
073-086 95 32

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se