När Antagning.se stängde anmälan klockan 24.00 den 15 oktober kunde UHR räkna in 217 085 anmälningar till vårens program och kurser på universitet och högskolor. Söktrycket i vår minskar med en procent jämfört med vårterminen 2018.

Populära utbildningar våren 2019: Stockholms universitets juristprogram (1 491), Karo­linska institutets läkarprogram (1 323) och Lunds universitets juristprogram (1 198).

– Antalet sökande fortsätter att minska för tredje våren i rad, säger Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör på UHR. Nedgången beror främst på högkonjunkturen – i goda tider väljer många att jobba istället för att gå vidare till högskole­studier. Tidigare var minskande ungdomskullar en delförklaring, men nu ökar antalet 18–20-åringar igen och de kommer att bli ännu fler de närmaste åren.

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. Under oktober och november slutför UHR granskningen tillsammans med universitet och högskolor.Den 11 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR kommer att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2019 – på onsdag den 24 oktober (inte på tisdag den 23 oktober som tidigare meddelats).