Allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Totalt minskade andelen sökande till lärarutbildningarna med 5,4 procent inför höstterminen. För utbildningarna till förskollärare var minskningen drygt 13 procent, visar UHR:s analys av antalet sökande till höstens högskoleutbildningar.

– Det är en oroande utveckling eftersom det svenska samhället har och kommer att ha ett stort behov av utbildade lärare och pedagoger inom alla nivåer framöver, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Intresset för förskollärarutbildningarna minskar mest, både procentuellt och i absoluta tal. Totalt sökte 1 536 färre personer en förskollärarutbildning hösten 2018 jämfört med hösten 2017. Antalet förstahandssökande minskade med 872 personer eller nästan 14 procent. Andelen män har minskat mer än andelen kvinnor.

– Det innebär att könsfördelningen inför hösten har blivit mer ojämn än tidigare. Det är bekymmersamt eftersom förskollärarutbildningen redan är mycket kvinnodominerad, med 93 procent kvinnor bland de förstahandssökande, säger Karin Röding.

Även utbildningarna till grundlärare, ämneslärare och specialpedagog hade färre sökande höstterminen 2018 jämfört med för ett år sedan.

Fler vill utbilda sig till yrkeslärare och speciallärare

För utbildningarna till yrkeslärare och speciallärare ökar däremot intresset. Antalet sökande till yrkeslärarutbildningarna ökar med 10 procent och antalet sökande till speciallärarutbildningarna med 14 procent. Sett till antalet förstahandssökande är ökningen ännu större – drygt 17 procent för båda utbildningarna.

Totalt söker 360 200 personer minst en högskoleutbildning hösten 2018 – en minskning med två procent jämfört med hösten 2017. Nedgången beror främst på att färre unga under 24 år har sökt till högskolan nu i höst.

För faktafrågor, kontakta:

Anders Lundholm, utredare
010-470 06 56

För intervju med Karin Röding, kontakta:

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se