Antalet antagna i första urvalet till höstens högskoleutbildningar ökar med 2,2 procent – från 269 300 i fjol till 275 200 höstterminen 2018. Men antalet sökande minskar från 399 100 till 391 400 personer. Det är en nedgång med 1,9 procent jämfört med första urvalet höstterminen 2017.

– Det är positivt att fler får chansen att läsa på högskolan nu i höst, säger Maria Linna Angestav, t.f. generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet. Att söktrycket ändå minskar för fjärde hösten i rad kan verka mer problematiskt, men den nedgången kan kopplas till rådande högkonjunktur. I goda tider föredrar många att jobba framför att läsa vidare på högskolan.

Fler antagna till lärarutbildningar

Antalet antagna till lärarutbildningar i första urvalet ökar med 2,6 procent, från 17 386 personer hösten 2017 till 17 835 hösten 2018. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande med 1 668 personer (-5,6 %), från 29 860 hösten 2017 till 28 192 hösten 2018.

Antalet antagna ökar till alla lärar- och förskollärarutbildningar förutom ämneslärare och specialpedagoger. Procentuellt antas fler män till förskol-, grund-, yrkes- och speciallärarutbildningar. Vad gäller grundlärarutbildningar ökar antalet antagna män även i absoluta tal – ökningen består nästan till två tredjedelar av män.

Eget spår för utbildningar till specialistsjuksköterska

Från och med hösten 2018 hanteras flertalet specialist­sjuksköterskeutbildningar i en separat antagningsomgång istället för i den nationella antagnings­omgången. Det innebär att jämförelser av totalstatistiken för sjuksköterskeutbildningar hösten 2018 och hösten 2017 blir missvisande. De stora nedgångarna för sjuksköterskeutbildningar hösten 2018 beror huvudsakligen på att fler sjuksköterskeutbildningar ingick i antagningsomgången hösten 2017:

Antalet förstahandssökande: -36 procent, från 15 588 till 10 045 hösten 2018.
Antalet behöriga sökande: -31 procent, från 20 142 till 13 877 hösten 2018.
Antalet antagna: -34 procent, från 8 039 till 5 315 hösten 2018.

Kontakt

För faktafrågor, kontakta
Anders Lundholm
Produktionssamordnare
010-470 06 56 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se