Det första urvalet för höstterminen 2018 är klart. 26 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i höst ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2017.

UHR har nu meddelat 275 231 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2017 är det en ökning med 5 940 personer (2,2 %). Antalet behöriga sökande minskar med 5 143 personer (-1,5 %), från 352 718 höstterminen 2017 till 347 575 höstterminen 2018. Det totala antalet sökande minskar med drygt 7 300 personer, till 360 152 hösten 2018.

– Antalet antagna till högskolan ökar för tredje året i rad. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande och det är något vi behöver titta närmare på. Det är viktigt att alla som söker en högskoleutbildning gör ett klokt och välinformerat val, säger Sofie Nordhamren, t.f. avdelningschef vid UHR.

Högskolor som ökar antalet antagna

Universitet/högskola Antagna
totalt höstterminen 2017
Antagna
totalt höstterminen 2018
Förändring i antal Förändring i procent
Johannelunds teologiska högskola 15 38 23 153 %
Högskolan i Skövde 3 692 5 335 1 643 45 %
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 156 210 54 35 %
Mälardalens högskola 10 054 12 140 2 086 21 %
Mittuniversitetet 9 745 11 734 1 989 20 %
Högskolan Väst 4 772 5 740 968 20 %
Gymnastik- och idrottshögskolan 543 643 100 18 %
Högskolan i Halmstad 7 738 8 908 1 170 15 %
Försvarshögskolan Stockholm 463 523 60 13 %
Södertörns högskola 5 342 5 839 497 9 %
Linnéuniversitetet 22 224 24 058 1 834 8 %
Sveriges Lantbruksuniversitet 4 822 5 211 389 8 %
Högskolan Dalarna 10 568 11 348 780 7 %
Kungl. Tekniska högskolan 4 797 5 126 329 7 %
Sophiahemmet Högskola 282 301 19 7 %
Högskolan i Borås 4 747 4 963 216 5 %
Uppsala universitet 28 543 29 769 1 226 4 %
Konstfack 168 175 7 4 %
Chalmers tekniska högskola 3 322 3 459 137 4 %
Karlstads universitet 13 031 13 446 415 3 %
Högskolan i Gävle 10 702 11 007 305 3 %
Blekinge tekniska högskola 2 374 2 435 61 3 %
Linköpings universitet 11 818 12 087 269 2 %
Luleå tekniska universitet 9 920 10 130 210 2 %
Malmö universitet 12 465 12 663 198 2 %
Umeå universitet 29 417 29 830 413 1 %

De sökandes antagningsbesked publiceras på Antagning.se idag. Sista svarsdag är den 27 juli. Vid andra urvalet den 2 augusti får reserverna besked om de kommer in.

Den 20 juli publicerar UHR rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2018: statistik i samband med första urvalet ht 2018” på uhr.se.

Kontakt

Sofie Nordhamren, t.f. avdelningschef
010-470 05 40
sofie.nordhamren@uhr.se

Andreas Sandberg, enhetschef
010-470 05 80
andreas.sandberg@uhr.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se