Söktrycket till vårens högskoleutbildningar minskar totalt med en procent jämfört med våren 2018. Nedgången är tydlig även för de yrkesutbildningar som UHR följer – undantaget är socionomutbildningarna som nu får fler sökande.

– Efter två år med minskande söktryck ökar intresset för socionomutbildningar igen, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Men det är för tidigt ännu att säga om detta är ett trendbrott.

För socionomutbildningar ökar antalet sökande totalt med fem procent och sökande i första hand med 14 procent, från 5 390 i våras till 6 131 våren 2019.

Övriga fem grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina får färre sökande:

Lärarutbildningarna minskar med åtta procent, läkarutbildningar med fyra procent och civilingenjörs- och högskoleingenjörs­utbildningarna med 48 respektive 31 procent. Få ingenjörsutbildningar startar på våren, vilket innebär att små förändringar i antal ger stor procentuell inverkan.

Sjuksköterskeutbildningarna minskar med 20 procent, men det beror delvis på att flera lärosäten numera har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar.

Kontakt

Torbjörn Lindquist, utredare
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se