Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov. UHR kommer att publicera frågorna på måndag 16 april och facit på onsdag 18 april på Studera.nu.

Hur många av de drygt 76 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 21 maj när normeringstabellerna publiceras. Bortfallet brukar vara tio procent så prognosen är att cirka 68 000 skrev provet under lördagen.

– Vårens högskoleprov är nu genomfört, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Jag vill tacka alla som har ställt upp och jobbat ett extrapass denna lördag.

– I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den 28 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten.

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige och av UHR på sju provorter utomlands. Åtta av provanordnarna fick fler anmälningar till vårens prov, men totalt minskade anmälningarna med en halv procent jämfört med ifjol (från 76 707 våren 2017 till 76 395 våren 2018). Årets nedgång beror framför allt på att den rådande högkonjunkturen i Sverige. När tiderna är goda brukar fler unga välja att jobba i stället för att läsa vidare.