När Antagning.se stängde anmälan den 16 april kunde UHR räkna in 360 152 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. Två procent färre jämfört med höstterminen 2017.

– Söktrycket minskar för fjärde hösten i rad, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Årets nedgång beror främst på den rådande högkonjunkturen – många väljer jobb framför studier på högskolenivå när arbetsmarknaden och tiderna är goda.

Sju universitet och högskolor får fler sökande totalt hösten 2018

Universitet/högskola

Anmälningar
HT 2017

Anmälningar
HT 2018

Ökning i procent

Högskolan Väst

19 284

23 709

23 %

Högskolan i Skövde

11 618

13 879

19 %

Johannelunds teologiska högskola

142

161

13 %

Mälardalens högskola

26 095

27 905

7 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

10 732

11 173

4 %

Konstfack

664

669

1 %

Högskolan i Halmstad

20 067

20 212

1 %

Tio universitet och högskolor får fler förstahandssökande hösten 2018

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2018

Ökning i procent

Johannelunds teologiska högskola

37

46

24 %

Mälardalens högskola

8 068

9 619

19 %

Högskolan Väst

5 424

6 300

16 %

Högskolan i Skövde

3 197

3 414

7 %

Konstfack

334

343

3 %

Linnéuniversitetet

20 928

21 439

2 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

6 532

6 619

1 %

Högskolan Kristianstad

10 882

10 959

1 %

Umeå universitet

28 061

28 221

1 %

Blekinge tekniska högskola

1 635

1 644

1 %

UHR:s analys Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2018 kommer 25 april.

De sökande kommer att få sina antagningsbesked den 12 juli.