Uppdrag granskning följer idag upp tidigare SVT-program om fusk med högskoleprovet. Enligt uppgifter i programmet studerar ett sjuttiotal personer som figurerar i material från Ekobrottsmyndighetens förundersökning idag på olika utbildningar.

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Det är av största vikt att de som misstänks ha fuskat åtalas och blir av med sina provresultat och utbildningsplatser om misstankarna kan styrkas, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

I oktober väckte Ekobrottsmyndigheten åtal mot en liga i Norrköping för organiserat fusk vid högskoleprovet. Åtalet är resultatet av ett större tillslag på flera platser i Sverige som Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten gjorde våren 2018. I samband med förundersökningen beslagtogs bland annat kundregister och enligt Uppdrag granskning studerar ett sjuttiotal personer som förekommer där idag vid olika utbildningar.

– Att tränga sig före och ta utbildningsplatser från andra som har förtjänat dem på ett ärligt sätt är mer än omoraliskt eftersom de sökande inte konkurrerar på lika villkor. Vi har gott hopp om att alla misstänkta fuskare kommer att åtalas. UHR polisanmäler allt misstänkt fusk och det kommer vi att fortsätta med, säger Karin Röding.

Sedan drygt två år tillbaka är alla former av fusk på högskoleprovet straffbart. De som använder otillåten utrustning under prov kan dömas till böter eller upp till sex månaders fängelse. Om brottet är grovt kan det bli max två år i fängelse. UHR kan återta resultat från provskrivare som misstänks ha fuskat och sedan 2016 även besluta om avstängning från provet i två år. 

UHR har de senaste åren genomfört flera insatser för att upptäcka misstänkt fusk, bland annat genom konstruktionen av provet och tekniska analyser av provresultaten. Myndigheten har sedan hösten 2016 gjort drygt 50 polisanmälningar för ”osann försäkran”, vilka hittills lett till 18 åtal och nio fällande domar.

– UHR kommer att fortsätta arbeta för att högskoleprovet är rättssäkert och har hög legitimitet. Vi har tidigare föreslagit flera åtgärder för att komma åt fusk, bland annat kroppsvisitering av provdeltagare. Det är positivt att regeringen nu utreder dessa möjligheter, säger Karin Röding.

Regeringens utredning om åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet ska slutredovisas den 31 maj 2019.