UHR har beslutat om åtgärder mot 22 av 23 provdeltagare som Norrköpings tingsrätt fällde för fusk i januari och tar beslut om den sista av de fuskdömda senare i februari.

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Och det får konsekvenser – efter tingsrättens dom kommer nu UHR:s beslut om att återta resultat och stänga av fuskdömda från att göra nya högskoleprov.

Totalt 22 av dem som Norrköpings tingsrätt dömt för provfusk blir nu utan resultat. Nio fick inga resultat i våras genom polisens insatser mot provlokaler och fuskligans sambandscentral. UHR återtar nu resultaten för övriga 13. En av de 22 skrev provet hösten 2016 och undgår avstängning då preskriptionstiden gick ut i oktober 2018. Övriga 21 stängs av under två år från att skriva provet på nytt. UHR kommer inom kort att ta beslut om åtgärder mot den sista av de 23 fuskdömda*.

Totalt 12 av de 22 har kommit in på högskoleutbildning på sina nu återkallade resultat på högskoleprovet. UHR har informerat de sju universitet och högskolor som berörs och som nu kan ta tillbaka sina beslut om antagning:

  • Kungliga Tekniska högskolan,
  • Linköpings universitet,
  • Lunds universitet,
  • Stockholms universitet,
  • Umeå universitet,
  • Uppsala universitet och
  • Örebro universitet.

UHR fick tips om de 23 provdeltagarna i oktober, men valde att avvakta rättegången. I domen den 17 januari ansåg Norr­köp­ings tingsrätt att avstängning från att göra hög­skole­­provet under en begränsad period eller ett ogiltigförklarande av provresultatet inte utgör ett straff och därför inte är att betrakta som dubbel bestraffning. Efter detta besked fortsatte UHR utredningen av de 23 fuskdömda.

Vid misstanke om fusk analyserar UHR misstänkta provsvar, jämför med tidigare prov­resultat och går igenom eventuella tjänsteanteck­ningar från provledare på nytt. Varje provdeltagare får tre veckor på sig att bemöta misstankarna innan UHR tar beslut. Rättssäkerheten är viktig. UHR:s beslut går inte att överklaga och därför är kraven på hanteringen högt ställda.

UHR fortsätter nu att utreda drygt 200 fuskmisstänkta provdeltagare som enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning fanns i kundregistret hos fuskleverantören HP-hjälpen. Det handlar om personer som skrev provet våren 2017, hösten 2017 och våren 2018. UHR räknar med att fatta beslut i samtliga fall under våren.

*) Vad gäller den sista av de 23 fuskdömda beslutade UHR 2019-02-12 att återkalla högskoleprovsresultatet och stänga av provdeltagaren från deltagande i högskoleprovet i två år från den 1 april 2017. UHR har informerat Göteborgs universitet som nu kan ta tillbaka sitt beslut om antagning.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se