När UHR stängde anmälan till högskolan via Antagning.se hade 360 189 anmälningar kommit in till höstens program och kurser på universitet och högskolor. Efter att ha minskat under flera år är antalet sökande nu i princip oförändrat jämfört med förra våren.

– Det är för tidigt att tala om en vändning men de senaste årens stadiga nedgång har i alla fall bromsat in, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. UHR kommer med en fördjupad analys av sökstatistiken under nästa vecka.

18 universitet och högskolor får fler förstahandssökande hösten 2019

Universitet/
högskola
Förstahands-sökande HT2019 Förstahands-
sökande HT2018
Ökning i procent
Röda korsets högskola 491 397 23,7
Chalmers tekniska högskola 5 767

5 289

9,0
Södertörns högskola 6 649 6 168 7,8
Enskilda Högskolan Stockholm 277 260 6,5
Högskolan Dalarna 8 786 8 286 6,0
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 354 334 6,0
Linnéuniversitetet 22 561 21 439 5,2
Högskolan i Skövde 3 537 3 414 3,6
Mittuniversitetet 10 042 9 792 2,6
Örebro universitet 14 547 14 215 2,3
Göteborgs universitet 32 641 32 154 1,5
Malmö universitet 15 029 14 842 1,3
Uppsala universitet 33 809 33 435 1,1
Newmaninstitutet 127 118 0,8
Sveriges Lantbruksuniversitet 6 675 6 619 0,8
Lunds universitet 28 214 28 014 0,7
Högskolan i Gävle 11 011 10 949 0,6
Högskolan i Halmstad 4 710 4 696 0,3

Påbyggnadsutbildningar inom vård (specialistsjuksköterska, barnmorska, med flera) och i enstaka fall även lärarutbildningar hanteras numera i en annan antagningsomgång. Jämförelsen mellan HT2019 och HT2018 kan därför bli missvisande för lärosäten som i år flyttat utbildningar till denna antagningsomgång.*

UHR:s analys Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2019 kommer den 24 april. De sökande får sina antagningsbesked den 11 juli.

Hösten 2018 sökte 360 152 personer till program och kurser på universitet och högskolor.

*Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Sophiahemmet Högskola.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se