Drygt 279 300 personer har antagits till en högskoleutbildning i höst – 1,5 procent fler än för ett år sedan. 22 universitet och högskolor ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2018.


Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelar idag 279 364 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2018 är det en ökning med 4 133 personer eller 1,5 procent. Antalet behöriga sökande ökar med drygt 1 000 personer (0,3 procent), från 347 575 höstterminen 2018 till 348 619 hösten 2019.

– Antalet antagna till högskolan ökar för fjärde året i rad. Att antalet behöriga sökande blir fler är positivt, eftersom det innebär att fler har gjort ett välinformerat studieval, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Totalt sökte 399 109 personer till högskolan hösten 2019, en ökning med 6 914 personer jämfört med för ett år sedan.

Högskolor som ökar antalet antagna

Lärosäte Antal antagna HT2019 Antal antagna HT2018 Ökning i antal Ökning i procent
Högskolan i Borås 6410 4963 1447 29,2%
Röda korsets högskola 210 180 30 16,7%
Södertörns högskola 6623 5839 784 13,4%
Högskolan i Skövde 5891 5335 556 10,4%
Newmaninstitutet 349 321 28 8,7%
Mittuniversitetet 12722 11734 988 8,4%
Linköpings universitet 13086 12087 999 8,3%
Jönköping University 5575 5191 384 7,4%
Linnéuniversitetet 25614 24058 1556 6,5%
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 223 210 13 6,2%
Enskilda Högskolan Stockholm 514 485 29 6,0%
Chalmers tekniska högskola 3665 3459 206 6,0%
Göteborgs universitet 25107 23968 1139 4,8%
Uppsala universitet 31041 29769 1272 4,3%
Högskolan i Halmstad 9261 8908 353 4,0%
Handelshögskolan i Stockholm 407 392 15 3,8%
Mälardalens högskola 12502 12140 362 3,0%
Karlstads universitet 13803 13446 357 2,7%
Örebro universitet 14456 14197 259 1,8%
Högskolan i Gävle 11163 11007 156 1,4%
Lunds universitet 20734 20534 200 1,0%
Luleå tekniska universitet 10163 10130 33 0,3%

Påbyggnadsutbildningar inom vård (specialistsjuksköterska, barnmorska, med flera) och i enstaka fall även lärarutbildningar hanteras numera i en annan antagningsomgång. Jämförelsen mellan HT2019 och HT2018 kan därför bli missvisande för lärosäten som i år flyttat utbildningar till denna antagningsomgång.*

De sökandes antagningsbesked publiceras på Antagning.se idag. Sista svarsdag är den 26 juli. Vid andra urvalet den 1 augusti får reserverna besked om de kommer in.

Den 23 juli publicerar UHR rapporten "Antagning till högre utbildning höstterminen 2019: statistik i samband med första urvalet ht 2019" på uhr.se.

Kontakt

Andreas Sandberg, enhetschef
010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

 

*Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Sophiahemmet Högskola.