Totalt 67 590 personer har anmält sig till högskoleprovet lördagen den 6 april. Högskoleprovet ger alla som är behöriga en extra chans att komma in på högskolan.

– Högskoleprovet innebär en ytterligare möjlighet att antas till högskoleutbildningar som har konkurrens om platserna. För att komma in krävs alltid att den sökande uppfyller kraven på behörighet, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.
Högskoleprovet genomförs av UHR tillsammans med 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige.

Totalt har 67 590 personer anmält sig till vårens högskoleprov – en minskning med 11,5 procent jämfört med provet våren 2018. Drygt 81 procent av dem som anmält sig är födda 1994 eller senare. Födda år 2000 är den enskilt största årgången med 16 781 anmälda.

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antag-ningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndagen den 8 april.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdagen den 10 april.
  • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat preliminärt den 13 maj.

Tips och övningsmaterial på Studera.nu

På UHR:s webbplats Studera.nu finns tips för den som ska skriva högskoleprovet, tidigare högskoleprov att öva på och information inför provdagen.

Läs mer på: Studera.nu/hogskoleprovet

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29/070-536 80 81

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se