Elever på Nyhedens skola i Krokom och Österänggymnasiet i Kristianstad har utsetts till vinnare i Elever tipsar EU – en filmtävling där skolelever fått tipsa Europaparlamentariker om viktiga EU-frågor. Förstapriset: en resa till Bryssel med studiebesök i Europaparlamentet.

Vinnande elever på Österänggymnasiet i Kristianstad. Fr. vänster: Bettina Johansson, Olivia Fredriksson, Fanny Ahlqvist, Wilma Kallhagen och Eleonora Ljungdahl.


I tävlingen, som arrangeras av Universitets- och högskolerådet (UHR), har elever gjort filmer på max en minut om frågor som de vill att Sveriges Europaparlamentariker tar sig an framöver. Miljö- och klimatfrågorna dominerar stort: drygt 70 procent av bidragen handlar om dem. Transporter, mänskliga rättigheter och jordbruk är andra ämnen i topp. Antibiotikaresistens och EU-satsningar på tåg är temana för de vinnande bidragen.

– Det har varit roligt att ta del av alla tankeväckande och kloka bidrag, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR och ordförande i juryn. Filmerna har spelats in i djurstallar, mataffärer, på tåg och ute i naturen. De är ambitiöst gjorda och visar att det finns ett stort engagemang för EU och Europas framtid bland Sveriges skolelever.

Tävlingen genomfördes i två tävlingskategorier: grundskola och grundsärskola årskurs 6-9, samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nyhedens skola vinner grundskolekategorin och Österänggymnasiet kategorin gymnasieskola.

Tre skolor får hedersomnämnanden: Östbergsskolan i Östersund, Matfors skola och Klara teoretiska gymnasium i Sundsvall. Totalt inkom 72 filmbidrag från 25 olika skolor.  

Se de vinnande filmerna

Vinnare i kategorin grundskola:

Nyhedens skola i Krokom: Antibiotikaresistens

Juryns motivering: "På Nyhedens skola i Krokom är ungdomarna både engagerade och kunniga i frågan om antibiotikaresistens och EU:s arbete i frågan. Ungdomarnas val av miljö och deras seriösa och välformulerade argumentation i frågan imponerade stort på juryn."

Vinnare i kategorin gymnasieskola:

Österänggymnasiet i Kristianstad: Tåg för miljön och gemenskap

Juryns motivering: "Bidraget från Österänggymnasiet berör med sitt känslomässiga anslag. Filmen sätter den angelägna frågan om miljön i ett Europahistoriskt och -politiskt perspektiv och avslutar med ett konkret, aktuellt och realistiskt förslag; ett gemensamt europeiskt tågnätverk, sänkta priser på tågresor och krav på fossilfria eldrivna tåg i hela Europa. Kompositionen och argumentationen var, hård konkurrens till trots, oemotståndlig för vår engagerade EU-jury."

Juryn

Följande personer har ingått i juryn:

  • Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR)
  • Jorun Boklöv, kommunikatör, Europeiska kommissonen i Sverige
  • Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige
  • Imse Spragg Nilsson, ledamot och ungdomsrepresentant i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.


Bilden ovan:
Vinnande elever i klass Sa1b på Österänggymnasiet i Kristianstad. Fr. vänster: Bettina Johansson, Olivia Fredriksson, Fanny Ahlqvist, Wilma Kallhagen och Eleonora Ljungdahl.