Under 2018 fick 16 300 personer ett utlåtande från UHR, som visar vad deras utländska utbildning motsvarar i Sverige. Utlåtandet gör det lättare att börja arbeta eller studera här och utfärdas för både gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar.

Förra året ansökte 20 500 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av UHR – en minskning med drygt 12 procent jämfört med 2017. Nedgången beror till stor del på färre ansökningar från personer med utbildning från Syrien. Jämfört med 2017 minskade ansökningarna som gäller utbildningar från Syrien med drygt 40 procent – från över 10 000 ansökningar till knappt 6 000.

– UHR:s bedömningsarbete spelar en central roll för att ta tillvara kompetensen hos dem som kommer till Sverige från andra länder. Det är positivt att många som kom från Syrien runt 2015 som har haft behov av att få sina utbildningar erkända har hittat till oss, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

För både högskoleutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar ligger Syrien fortfarande i topp vad gäller antal ansökningar, följt av Iran och Irak. Indien var 2018 det fjärde vanligaste landet för ansökan om bedömning av högskoleutbildning.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2019