Sedan hösten 2014 har söktrycket till högskolan stadigt minskat, men nu konstaterar UHR en liten uppgång: från 360 150 sökande förra hösten till 360 200 hösten 2019. Samtidigt går antalet unga sökande ned för femte året i rad.

– Trots att antalet sökande under 25 år minskar med tre procent visar statistiken på plus för första gången på fem år även om ökningen bara handlar om 50 personer, säger Karin Röding, general­direktör för UHR. Uppgången beror på att den större gruppen äldre sökande ökar med två procent.

Fortfarande är det fler kvinnor än män som söker till högskolan. Antalet kvinnor som söker ökar med 0,8 procent och deras totala andel är nu 61 procent.

Antalet sökande till lärarutbildningar minskar totalt med två procent, samtidigt som fler anmäler sig till speciallärar-, yrkeslärar- och specialpedagogutbildningar.

Söktrycket till förskollärarutbildningarna minskar med elva procent. Här är också skill­naden i könsfördelning stor: andelen män som vill bli förskollärare är bara tio procent.

Kontakt

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se