Intresset för svensk högskoleutbildning på engelska ökar. I vår sökte 17 procent fler till internationella kurser och program på grundnivå och antalet sökande till de internationella masterprogrammen ökade med 20 procent. Universitets- och högskolerådet konstaterar att sökande som ska betala avgift är den grupp som ökar mest.

– De internationella kurserna och masterprogrammen tappade flertalet sökande när Sverige införde studie- och anmälningsavgifter år 2011, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Glädjande är att antalet utländska sökande ökar i vår: jämfört med våren 2018 har 45 procent fler betalstudenter sökt till vårens internationella kurser, medan motsvarande ökning för masterprogrammen är 61 procent.

Vårantagningarna till dessa utbildningar är väsentligt mindre än de på höstarna så ökningarna i procent bör inte övertolkas. Men i absoluta tal har ändå de internationella kurserna och masterprogrammen våren 2019 fler sökande, behöriga sökande och antagna som betalar avgift än någon annan av senaste nio vårterminerna.

Söktrycket till internationella kurser ökar från 3 866 till 4 511 våren 2019 (+17 %).
De studenter som betalar avgift ökar från 839 våren 2018 till 1 217 våren 2019 (+45 %). Samtidigt ökar antalet antagna med 31 procent, från 971 till 1 275 våren 2019. De som betalar avgift ökar med 62 procent, från 338 förra våren till 547 nu i vår.

Masterprogrammen får 20 procent fler sökande, från 1 476 till 1 797 våren 2019. Sökan­de som betalar avgift ökar med 61 procent, från 331 till 534 våren 2019. Andelen antagna ökar med 35 procent, från 209 till 283 våren 2019. Dessutom betalar fler avgift – antalet betalstudenter ökar från 85 till 179 jämfört med förra  våren (+111 %).

Syftet med de internationella antagningsomgångarna är att underlätta antagnings­processen för utländska sökande och effektivisera värderingen av deras meriter. Dessa utbildningar ges vanligen på engelska och riktar sig främst mot utländska sökande.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se