När Antagning.se stängde anmälan klockan 24.00 den 15 oktober kunde UHR räkna in 228 958 anmälningar till vårens program och kurser på universitet och högskolor. Söktrycket i vår ökar med drygt fem procent – 11 873 anmälningar – jämfört med vårterminen 2019.

Populära utbildningar våren 2020: Stockholms universitets juristprogram (1 580), Karolinska institutets läkarprogram (1 346) och Lunds universitets juristprogram (1 223).

 – Antalet sökande till en vårtermin ökar efter tre års nedgång, säger Karin Röding, generaldirektör på UHR. Statistiken bekräftar att intresset för högre utbildning definitivt ökar efter flera år med minskande söktryck – UHR noterade i april trendbrottet i sökstatistiken för höstterminen 2019.

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. Under oktober och november slutför UHR granskningen tillsammans med universitet och högskolor. Den 10 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR kommer att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2020 – på fredag den 25 oktober.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se