Förra året fick drygt 16 000 personer ett utlåtande som visar vad deras utländska utbildning motsvarar i Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) får in färre ansökningar från Syrien och Irak, medan utbildningar från Turkiet ökar kraftigt – med nästan 30 procent.

– Att ansökningarna som gäller turkiska utbildningar ökar är en trend som UHR har sett under flera år, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. För högskoleutbildningar har antalet ansökningar från Turkiet mer än sexdubblats sedan 2015.

Förra året ansökte 18 536 personer om att få sin utländska gymnasieutbildning, högskoleutbildning eller eftergymnasiala yrkesutbildning bedömd av UHR. Ett utlåtande visar vad utbildningen motsvarar i Sverige och underlättar för den som vill arbeta eller studera vidare här.

Av 2019 års ansökningar gällde 645 utbildningar från Turkiet – en ökning med 147 ansökningar eller drygt 29 procent jämfört med 2018. Även antalet utfärdade utlåtanden för turkiska utbildningar ökar.

– En förklaring kan vara det instabila politiska läget i Turkiet och att syriska flyktingar som befunnit sig där lämnar landet, säger Lars Petersson, avdelningschef. Allt fler ansökningar till UHR gäller gymnasieutbildningar som påbörjats i Syrien och avslutats i Turkiet.

Syrien fortsatt i topp – men minskar

Drygt 3 700 av förra årets ansökningar gäller utbildningar från Syrien. Landet ligger därmed fortsatt i topp inom alla utbildningsnivåer. Men sedan 2016 och 2017 – då antalet ansökningar för Syrien var över 10 000 – är det en kraftig minskning. Även ansökningarna som gäller utbildningar från Irak blir färre.

– Om Syrien undantas ligger dock antalet ansökningar på samma nivå som de två föregående åren. UHR bedömer allt fler utbildningar från exempelvis Indien, Malaysia, Kosovo, Albanien och ett drygt sjuttiotal andra länder, säger Lars Petersson.

Under 2019 minskade handläggningstiderna för den som vill få sin utbildning bedömd. Den ligger nu på i snitt 83 dagar – en minskning med 37 dagar jämfört med 2018. Förra året lanserade UHR också en digital bedömningstjänst, som snabbt och enkelt visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Kontakt

Lars Petersson, avdelningschef
010-470 03 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se