Den 6 november reser Kristina Bergman, lärare på Motorbranschens tekniska gymnasium, till Dijon i Frankrike för att tala på konferensen Next Erasmus+ : More Opportunities for All Citizens. Hon berättar om sin skolas erfarenheter av internationella utbyten och samarbeten inom yrkesutbildning.

– Våra praktikperioder i Uganda ger eleverna ökad förståelse för kulturella och ekonomiska skillnader i världen och de växer både som människor och yrkesmässigt, säger Kristina Bergman, lärare på Motorbranschens tekniska gymnasium i Göteborg. På konferensen hoppas jag kunna inspirera andra lärare att söka utlandsprojekt.

År 2021 träder det nya programmet för Erasmus+ i kraft. Det innebär nya möjligheter till internationella utbyten och samarbeten. Inför starten håller Sverige tillsammans med kollegor från Frankrike och Serbien ett kontaktseminarium i Dijon, Frankrike den 7-8 november 2019. Konferensen, Next Erasmus+ : More Opportunities for All Citizens, ger deltagande lärare, skolledare och pedagogisk personal möjlighet att lära om och utveckla förståelsen för det nya programmet för Erasmus+.

Kristina Bergman från Motorbranschens tekniska gymnasium i Göteborg talar på torsdag om internationell mobilitet för elever och personal inom yrkesutbildning, något som hon och hennes skola har stor erfarenhet av.

Next Erasmus+ : More Opportunities for All Citizens – Draft Programme,
Contact Seminar Dijon 7-8 November 2019
.