Höjd kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden – det är ett par positiva effekter för den student som väljer utlandsstudier via programmet Erasmus+. UHR har nu beviljat svenska högskolor drygt 13 miljoner euro – stipendiemedel som ger 5 800 studenter möjlighet att göra ett utbyte i Europa.

– Det finns stora vinster med att delta i Erasmus+, bland annat förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden, personlig utveckling och interkulturell kompetens. Det är viktigt att fler svenska studenter tar vara på de möjligheter och stipendiemedel som finns tillgängliga, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR som ansvarar för Erasmus+ i Sverige.

EU-programmet Erasmus+ ger svenska studenter möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Studenten får tillgodoräkna sig utlandsstudierna i sin svenska utbildning och får även ett stipendium på 400-500 euro per månad under utlandsvistelsen.

UHR har nu fördelat totalt drygt 13 miljoner euro i stipendiemedel för de kommande två läsåren. Pengarna går till 41 olika högskolor och innebär att drygt 5 800 studenter kommer att kunna göra ett utbyte inom Erasmus+.

– Framöver ökar EU budgeten för studentutbyten, vilket ger ännu fler studenter möjlighet att delta. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen, säger Karin Röding.

Bättre jobbchanser med Erasmus+

En nyligen publicerad studie från EU-kommissionen visar att ett Erasmusutbyte har flera positiva effekter:

  • Tre av fyra tidigare Erasmusstudenter uppger att utbytesstudierna underlättade för dem att få sitt första jobb.
  • Nio av tio säger att studentutbytet har bidragit till ökade förmågor när det gäller bland annat problemlösning, samarbete och anpassningsbarhet.
  • 80 procent av dem som deltagit i Erasmus+ får sitt första jobb redan inom tre månader efter examen – en något högre andel jämfört med dem som inte studerat utomlands.

Beviljade medel per universitet och högskola

Beviljade medel för Erasmus+ studentutbyten 2019 (pdf)