2017 lanserade regeringen Kulturskoleklivet – ett initiativ för att locka fler utbildade pedagoger till kulturskolan. Sex lärosäten erbjuder nu nya utbildningar för dem som vill komplettera sin konstnärliga utbildning med pedagogik för arbete i kulturskolan.

Förra året fick UHR och Kulturrådet regeringens uppdrag att kartlägga kultur­sko­lans kompe­tensbehov på kort och lång sikt och bygga nätverk med samtliga aktörer. I uppdraget ingår även att informera om utbudet av utbildningar och att kartlägga det.

– Ämnesutbudet för kulturskolelärare var tidigare inte särskilt brett, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Tack vare samverkan mellan sex lärosäten, Kulturrådet och UHR blir nu utbu­det av utbild­ningar för blivande kulturskole­­pedagoger bättre. Yrkesverksamma med konstnär­lig bakgrund kan i höst börja läsa pedagogik för kulturskolans konstformer.

– Kulturskolan är grunden i Kultursverige, det är en bred verksamhet där traditionella konstformer utvecklas parallellt med nya uttryck som spoken word, streetdance, animation, media, design och mycket mer. Att ha personal med både konstnärlig och pedagogisk kompetens är en nyckelfråga för att möta framtidens behov, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Fler utbildningsvägar

De nya utbildningarna ger 90 högskolepoäng och riktar sig både till verksamma konstnärer och till personer som redan arbetar i kulturskolan. Flertalet av inriktningarna går att läsa på distans och deltid.

Kontakt

Birgitta Svensson
Kommunikatör UHR
010-470 05 03

Jenny Löfström Ellverson
Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum
08-519 264 29

Faktafrågor
Mårten Lempert
Handläggare Kulturskolecentrum
08-519 264 19

Pressfunktionen UHR
010-470 06 91
press(at)uhr.se