Sverige behöver 12 500 nya lärare varje år fram till år 2031. Nu lanserar UHR lärarutbildningsguiden så att fler ska hitta sin väg in i läraryrket.

Den digitala lärarutbildningsguiden ger svar på frågor som behörighet, vad man läser, på vilka orter varje lärarutbildning finns, studietakt och hur framtiden ser ut. Här finns även en lärarkompass som hjälper sökande att hitta det läraryrke som passar bäst.

– Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Med lärarutbildningsguiden kan fler upp­täcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.

Enligt Skolverket behövs 12 500 nya lärare och förskol­lärare per år. Framtiden är ljus för den som vill bli lärare och det finns kortare vägar in i yrket. Den som har kompetens och kunskap från andra branscher kan komplettera tidigare studier eller yrkeserfaren­het med pedagogisk utbildning. Personer med utländsk lärarexamen, yrkesverksamma inom praktiska yrken och akademiker är alla potentiella lärare.

– Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig, säger Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet­ med inriktning mot vård och omsorg på distans. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdperso­nal är något som gör att jag längtar till jobbet.

UHR lanserar den nya lärarutbildningsguiden den 14 februari på Studera.nu.

Fakta – kortare vägar till läraryrket

  • Personer med akademiska meriter kan välja att utbilda sig till lärare via en komplet­te­rande, pedagogisk utbildning, KPU. En ekonom eller ingenjör kan bli färdigutbildad gymnasielärare efter 1,5 år.
  • Nyanlända redan utbildade lärare kan gå en kompletterande utbildning, ULV.
  • För erfarna elektriker, VVS-montörer och barnskötare med flera finns kom­pletter­ande pedagogiska utbildningar för att bli lärare på ett yrkesprogram.
  • För dem som arbetar som lärare men ännu inte har lärarexamen finns VAL, vidareutbildning av lärare.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Frågor om SKL-rapporten
Skolans rekryteringsutmaningar:
Utredare
Bodil Båvner
08-452 77 68
Sveriges Kommuner och Landsting

Frågor om Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag
Skolverkets presstjänst
08-527 333 00
presstjanst(at)skolverket.se