Studenters socioekonomiska bakgrund avgör om de väljer att studera utomlands. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. Det visar en ny studie från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR).


– Det är viktigt att alla studenter, oavsett bakgrund, känner till de möjligheter till utbyten och stipendier som finns. UHR arbetar tillsammans med universiteten och högskolorna för att öka kännedomen om det. Framöver kommer budgeten inom Erasmus+ att öka och ännu fler studenter ges möjlighet till utbytesstudier och värdefull internationell kompetens, säger Anders Ahlstrand, utredare på UHR.

I rapporten, som CSN och UHR gemensamt tagit fram, analyseras studenters väg till utlandsstudier. Den visar att de utlandsstuderande som grupp skiljer sig från dem som studerar i Sverige. De utlandsstuderande har i högre grad läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram och de kompletterar i lägre utsträckning sin utbildning på komvux och folkhögskola. De har även ett högre betygsmedelvärde från gymnasiet och deras föräldrar har oftare högskoleutbildning.

Utmärker särskilt utbytesstudenter

Den sociala snedrekryteringen utmärker särskilt utbytesstudenter, som läser en del av sin svenska högskoleutbildning i ett annat land, antingen via högskolornas egna avtal eller genom utbytesprogram som Erasmus+ och Nordplus.

– Tyvärr verkar inte utlandsstudier vara lika aktuellt för alla, utan den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärks i den grupp som läser utomlands. Utbytesprogram som Erasmus+, med generösa stipendier, borde utnyttjas i större utsträckning, säger Anders Ahlstrand.

Studiemedlet viktigt för utlandsstuderande

Studiemedlet är viktigt för många utlandsstuderande. Totalt 87 procent av de studerande i utlandet använder lånedelen i studiemedlet. Motsvarande siffra bland högskolestuderande i Sverige är 75 procent.

– Sannolikt hade antalet utlandsstuderande minskat väsentligt om inte studiemedlet funnits. Den högsta lånebenägenheten syns bland utbytesstuderande och i något lägre utsträckning freemover-studerande, säger Peter Engberg, analytiker hos CSN.