I slutet av april får 20 000 slumpmässigt utvalda studenter i Sverige chansen att påverka framtidens studievillkor. SCB går på uppdrag av UHR ut med Eurostudent, en stor enkät som ska ge svar på hur svenska studenter har det, bland annat vad gäller ekonomi och bostadssituation.


Ungefär vart tredje år får studenter i Europa chans att svara på frågor om sitt liv i en stor studentundersökning, Eurostudent. Den riktar sig till studenter i ett 30-tal länder och Universitets- och högskolerådet analyserar de svenska svaren.

– Vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten, resultaten kan påverka politiska beslut som rör dig som student, säger UHR:s projektledare Erica Finnerman som arbetar med den svenska delen av undersökningen tillsammans med statistikern Tobias Engberg.

Svaren från EUROSTUDENT kan bli underlag i utredningar och studier, exempelvis Universitetskanslersämbetets rapport 2018 som visade att undervisningstiden för svenska studenter har minskat de senaste åren.

Det finns även exempel där enkätsvaren har föregått viktiga förändringar för studenter. Den förra EUROSTUDENT-­undersökningen belyste ekonomiska problem för studenter med funktionsnedsättning. Kort därefter förbättrade CSN informationen om vilket stöd man kan få vid lägre studietakt. Och efter regeringsbeslut kan studeran­de numera vara deltidssjukskrivna och ändå få fullt studiemedel.

EUROSTUDENT-enkäten går ut efter påsk och tar drygt en kvart att besvara.

Kontakt

Erica Finnerman
Utredare
010-470 03 65

Tobias Engberg
Statistiker
010-470 03 34

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se