UHR tar tillbaka resultaten för 37 personer som skrev högskoleprovet våren 2018. Sedan december 2018 har UHR återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stängt av 90 personer från nya prov efter analys av fuskligan HP-hjälpens kundregister.

– Göta hovrätts beslut i det så kallade högskoleprovsmålet påverkar inte UHR:s hantering av fuskärenden, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. UHR tar beslut i enlighet med högskoleförordningen, förvaltningslagen och myndighetens egna före­skrifter – även när UHR använder delvis samma bevis och underlag som domstolarna. Utan Ekobrotts­myndig­heten och polisens tillslag mot HP-hjälpen i april 2018 hade UHR inte kunnat agera mot de provdeltagare som påträffades i fuskligans kundregister.

De 37 provdeltagare som nu får sina resultat återkallade av UHR ska enligt förvaltnings­lagen ha tre veckor på sig att överklaga. När besluten har vunnit laga kraft kommer UHR att under­rätta berörda universitet och högskolor som då kan ta ifrån dem deras studieplats.

Samtidigt med återkallandena beslutar UHR att ge 38 provdeltagare två års avstäng­ning från högskoleprovet. Dessa beslut kan enligt högskoleförordningen inte över­kla­gas och de berörda får vänta med att skriva högskole­provet på nytt till hösten 2020.

Nu fortsätter UHR att utreda de sista misstänkta fallen i HP-hjälpens kundregister. UHR kommer att ta beslut i dessa ärenden inom kort.

Bakgrund

Sedan hösten 2015 har UHR nekat att ge 105 deltagare resultat på högskoleprovet. Efter regelskärpningar sommaren 2016 har UHR stängt av 144 personer från högskoleprovet och återkallat högskoleprovsresultat för 143 provdeltagare.

De 50 polisanmälningar som UHR gjorde hösten 2016 har hittills lett till att 17 personer har fällts i domstol. Nio åtal och 15 förundersökningar pågår i dagsläget.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se