UHR har beslutat att återkalla resultat för 32 personer som skrev högskoleprovet våren respektive hösten 2017. Samtliga var listade i det kundregister som Ekobrottsmyndigheten fann vid polisens tillslag mot fuskligan HP-hjälpen våren 2018. UHR fattar beslut om återstående misstänkta fall före midsommar.

Ekobrottsmyndighetens förundersökning blev offentlig i oktober 2018 och då fick UHR tillgång till fuskligans kundregister. Efter identifiering av provdeltagare och nya analy­ser av deras provsvar har UHR i fyra omgångar återkallat högsko­le­provs­resultat för totalt 107 personer. Dessutom har UHR kunnat stoppa resultaten för nio prov­deltagare som Norrköpings tingsrätt fällde för provfusk den 17 januari i år.

– Nu bör det stå klart för alla att det inte är riskfritt att fuska och att konsekvenserna blir kännbara för den som avslöjas, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. UHR kommer att fortsätta utveckla metoder för att förebygga och avslöja fusk.

Av de 32 provdeltagarna som nu delges UHR:s beslut har 20 blivit antagna till högskole­utbildning med hjälp av sina högskoleprovsresultat och enligt förvaltnings­lagen har de tre veckor på sig att överklaga. När besluten har vunnit laga kraft kommer UHR att under­­rätta de elva universitet och högskolor som är berörda: Göteborgs universitet, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Karo­linska institutet, Lunds universitet, Mittuniversi­tetet, Stiftelsehögskolan i Jönköping, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Dessa lärosäten kan då ta tillbaka tidigare beslut om antagning.

Totalt 30 av de nu delgivna provdeltagarna får två års avstängning från att skriva högskole­provet på nytt, räknat från den 21 oktober 2017. Det vill säga, de kan skriva provet på nytt tidigast våren 2020. De två som skrev provet våren 2017 undgår avstängning eftersom det har gått mer än två år sedan provtillfället.

Vid tidigare beslut om avstängning och återkallande av resultat på högskoleprovet har UHR följt högskoleförordningen, som anger att myndig­hetens beslut inte kan över­klagas. Enligt en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm ska besluten dock innehålla en överklagandehänvisning. UHR har därför ändrat sin hantering av dessa beslut. 

Före midsommar kommer UHR att fatta beslut om återstående misstänkta provsvar från de personer som identifierats i kundregistret. Det handlar om ett 40-tal ärenden, huvudsakligen från vårprovet 2018.