Lyssna

Överklagande av UHR-beslut att återkalla högskoleprovsresultat

Enligt Förvaltningsrätten i Stockholm ska UHR:s beslut om att återkalla resultat på högskoleprovet innehålla en så kallad överklagandehänvisning. UHR har därför ändrat sin hantering av dessa beslut.

I februari stängde UHR av och återkallade högskoleprovsresultatet för en person som skrev provet hösten 2017 och som Norrköpings tingsrätt dömde för fusk i januari. Provdeltagaren överklagade båda UHR-besluten till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsätten i Stockholm ger i sin dom 2019-04-30 (mål nr 4381-19) tydligt besked – UHR gjorde rätt som stängde av och återkallade högskoleprovsresultatet för den fuskdömda provdeltagaren.

Men UHR skulle ha gett provdeltagaren tre veckor på sig att överklaga beslutet om att återkalla resultatet. Vid beslut om att återkalla resultat på högskoleprovet ska UHR följa förvaltningslagen, inte högskoleförordningen.

Förvaltningsrätten säger i domen att

  • UHR har fattat beslut om avstängning enligt högskoleförordningen och att detta beslut inte får överklagas enligt 7 kap. 21 § andra stycket respektive 12 kap. 6 § högskoleförordningen (1993:100). UHR-beslutet strider enligt förvaltningssrättens bedömning inte mot Europakonventionen och rätten avvisar därför denna del av överklagandet.
  • UHR gjorde rätt när myndigheten återkallade resultatet för provet. Men UHR skulle ha tillämpat förvaltningslagens allmänna regler om överklagande och talat om att beslutet går att överklaga och informerat om hur man överklagar beslutet. Beslut får överklagas om det kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. (41-42 §§ förvaltningslagen).

UHR har ändrat sin praxis vid beslut om att återkalla resultat på högskoleprovet. Från och med juni 2019  kommer alla sådana UHR-beslut att innehålla en överklagande­hänvisning.

UHR har skickat nya beslut i enlighet med förvaltningslagens krav till de personer för vilka myndigheten 2019-04-25 återkallade högskoleprovsresultat från 40 personer som skrev högskoleprovet våren 2017.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019