Den 25 september kl. 08.00 öppnar anmälan till högskoleprovet den 25 oktober, som i höst genomförs i begränsad form. Anmälan stänger den 1 oktober eller när platserna fyllts.


– Höstens prov genomförs med två begränsningar – endast personer utan giltigt provresultat får skriva provet och det finns maximalt 27 600 platser att anmäla sig till. Eftersom antalet platser kommer att vara begränsat vill vi uppmana endast de som verkligen behöver ett provresultat för vårens antagning att anmäla sig till provet, säger Peter Honeth, regeringens nationella samordnare.

Höstens högskoleprov genomförs söndag den 25 oktober. De begränsningar som tillämpas har varit nödvändiga för att provet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt och är möjliga efter att regeringen beslutat om ändringar i högskoleförordningen. Anmälan är öppen 25 september – 1 oktober, men kan stänga tidigare om platserna fyllts.

Digitalt kösystem

Respektive provanordnare kommer att ha ett visst antal platser, som fördelas i turordning till de anmälda. För att hantera anmälningarna kommer UHR att använda ett digitalt kösystem. Anmälan görs via Studera.nu och öppnar den 25 september.

Från klockan 07.00 bör de som vill anmäla sig gå in i det digitala väntrummet. Klockan 08.00 öppnar anmälan. Systemet lottar då ut könummer till anmälan till alla i det digitala väntrummet, oberoende av när de kom in. De som sedan går in och anmäler från klockan 8 hanteras i turordning efter det att anmälarna från det digitala väntrummet har hanterats.

Anmälningsavgiften är 450 kronor och betalas vid anmälan. Vid anmälan till höstens prov är det endast möjligt att betala med kort.

Färre provorter

Normalt genomförs provet på runt 120 provorter i Sverige, men antalet provorter kommer att begränsas något denna gång. Höstens prov kommer inte att anordnas i utlandet, med undantag för Åland. Det finns möjlighet att skriva anpassade prov för dem som har dyslexi eller svag eller grav synskada.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Till cirka 85 procent av alla högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet. Giltighetstiden för högskoleprovsresultat är idag, efter att regeringen förlängt den, åtta år.

Anmälan till högskoleprovet på Studera.nu

För ytterligare information, se Höstens högskoleprov den 25 oktober (Studera.nu)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se