Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att genomföra höstens högskoleprov den 25 oktober. Provet genomförs med två begränsningar – endast personer utan giltigt provresultat får skriva det och maximalt 27 600 kommer att få skriva provet.


Regeringens nationella samordnare för högskoleprovet Peter Honeth har efter dialog med berörda lärosäten nu bedömt att högskoleprovet ska genomföras i höst.

– Det är viktigt att så många som möjligt av dem som behöver högskoleprovet för att kunna söka till högskolan inför vårterminen får chans att skriva provet. Eftersom antalet platser kommer att vara begränsat är det viktigt att endast de som verkligen behöver ett provresultat anmäler sig till provet, säger Peter Honeth.

Höstens högskoleprov genomförs söndag den 25 oktober. Endast de som saknar ett giltigt provresultat kommer att kunna skriva provet och antalet deltagare begränsas till maximalt 27 600 – drygt hälften av antalet som anmälde sig till höstprovet 2019. Respektive provanordnare kommer att ha ett visst antal platser, som fördelas i turordning till de anmälda. Anmälan är öppen 25 september – 1 oktober.

– För att i rådande läge kunna genomföra högskoleprovet har det varit nödvändigt att begränsa antalet skrivande, säger Peter Honeth. Det är nödvändigt för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar bland annat om att begränsa antalet provdeltagare i varje provlokal. En svårighet är att med den väldigt korta tid som står till förfogande kunna finna lämpliga lokaler och det antal provledare som krävs. Provledarna ska dessutom hinna utbildas. Begränsningarna är möjliga efter de ändringar i högskoleförordningen som regeringen fattat beslut om. Den senaste ändringen har beslutats idag och gäller från och med måndag den 21 september.

Tre regeringsbeslut har ändrat förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet i höst: förlängningen av giltighetstiden för provresultat från fem till åtta år, ändringen i högskoleförordningen som ger UHR möjlighet att låta endast personer utan giltigt provresultat göra högskoleprovet, och nu möjligheten att sätta ett tak för antalet anmälningar. Det är också viktigt med de 30 miljoner kronor som nu ligger hos riksdagen för beslut för att lärosätena ska kunna hyra provlokaler och anställa mer personal under proven.

Normalt genomförs provet på runt 120 provorter i Sverige, men antalet provorter kommer att behöva begränsas något denna gång. Höstens prov kommer vidare inte att anordnas i utlandet, med undantag för Åland. Det kommer att finnas möjlighet att skriva anpassade prov för dem som har dyslexi eller grav synskada.

Kontakt

Peter Honeth
Nationell samordnare för högskoleprovet

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Mer information

Pressmeddelande (pdf)

Tak antal anmälningar per provanordare, högskoleprovet hösten 2020 (Studera.nu)

Höstens högskoleprov den 25 oktober (Studera.nu)

Frågor och svar om högskoleprovet den 25 oktober (Studera.nu)