Budgeten för Erasmus+ ökar med nära 80 procent i EU:s satsning på personlig, social och yrkesinriktad utveckling för 10 miljoner européer.


– Storsatsningen på EU:s internationella utbytesprogram Erasmus+ ökar möjligheterna till kompetensutveckling och lärande för lärare, elever och studerande från hela det europeiska utbildningsområdet, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Fler kan nu delta i berikande utbyten och fler organisationer kan delta i värdeskapande samarbetsprojekt. Projekt som är till nytta för enskilda individer och stärker utbildningen, både i Sverige och Europa.

Budgeten för Erasmus+ ökar under perioden 2021–2027 med 78 procent till drygt 26 miljarder euro, från knappt 15 miljarder euro för de föregående sju åren. Programmet kommer att vara mer inkluderande och mer innovativt, med fokus på digitalisering och hållbarhet. Erasmus+ kommer att spela en viktig roll för att:

  • förverkliga planerna för det europeiska utbildningsområdet till 2025 och
  • stödja den ekonomiska återhämtningen efter pandemin  genom att stärka utbildningssektorn, ungdoms- och idrottssektorn.

Ökade möjligheter för grund- och gymnasieskolor

Det finns nu förenklade möjligheter att delta i Erasmus+, bland annat genom ackreditering. Denna nyhet gör det möjligt för skolor, andra utbildningsanordnare, skolhuvudmän och kommuner att säkra finansieringen för mobiliteter på längre sikt, upp till sju år.

Dessutom får grundskolor- och gymnasieskolor ökade möjligheter att finansiera elevutbyten, i grupp eller individuellt.

Dubblerad budget för utbyten

UHR är det nationella programkontoret för utbildningsdelen av Erasmus+ och satsningen kommer att få stor betydelse för utbytesverksamheten.

– Bidragsbudgeten ökar efter nyår från drygt 500 miljoner kronor per år till närmare en miljard kronor om året fram till och med 2027, säger Daniel Edquist, enhetschef på UHR. Det är viktigt att vi når ut till fler utbildningsorganisationer så att bidragsmedlen kommer till användning i svensk utbildningssektor.

Det nya Erasmus+ innehåller flera nyheter och är anpassat till aktuella frågor för utbildningssektorn. Programmet ger värdefull internationell erfarenhet som rustar unga för framtiden.

Det nya Erasmus+ beräknas att öppnas för ansökan under första kvartalet 2021.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen om Erasmus+, pressmeddelande från EU-kommissionen 2020-12-11