Lyssna

Finansering av allianserna i EU:s program Europauniversitet

De totalt 41 allianserna i Europauniversiteten får upp till 5 miljoner euro vardera i finansiering att fördela mellan de ingående lärosätena.

Eftersom varje allians dessutom kan få upp till 2 miljoner euro ytterligare från programmet Horizon 2020 kan finansieringen av de 41 allianserna kan totalt uppgå till 287 miljoner euro.

Senast uppdaterad: 11 juli 2020