Utdrag från digitalt möte 2020-05-26 med de första sex svenska Europauniversiteten (2019): Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Kungl. tekniska högskolan (KTH).

– UHR har kunskap och erfarenhet inom flera av de delar av Erasmus+programmet som är viktiga för att förverkliga målen för Europauniversiteten, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Förhoppningsvis kommer Europauniversiteten bidra till ett ökat deltagande även i dessa delar av Erasmus+ och till att fler svenska studenter på olika nivåer läser en del av sin utbildning utomlands.

Universitets- och högskolerådet samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten. UHR:s ansvar för programdelarna i Erasmus+ går att kombinera med Europa­univer­siteten.

Senast uppdaterad: 11 juli 2020