Totalt 206 442 sökande har antagits till högskoleutbildningar våren 2021, en ökning med 10 procent jämfört med antagningen till våren 2020. Antalet behöriga sökande ökar med 14 procent och det är 27 procent fler som hamnat på reservplats inför det andra urvalet.


– Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på corona­pandemin och en vikande arbetsmarknad, säger Maria Linna Angestav, vikarie­rande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Regeringens satsning på fler utbildningsplatser har gjort det möjligt att ta in fler sökande.

Flera faktorer kan förklara det ökade intresset. UHR har i år drivit kampanjer i sociala medier för att få fler att välja högskole­studier, särskilt unga högskole­nybörjare och äldre som vill bygga på sin utbildning eller byta karriär mitt i livet.

– Det är tydligt att gruppen 20-åringar och yngre ökar stort, säger Andreas Sandberg, enhetschef på UHR. Där är det 24 procent fler antagna, 30 procent fler behöriga sökande och 51 procent fler reserver jämfört med våren 2020.

Även gruppen som är 30–45 år ökar: 14 procent fler har blivit antagna, medan antalet behöriga sökande ökar med 18 procent och 27 procent fler har fått reservplats.

– Fler i den här gruppen med något äldre väljer också kortare kurser i vår, det är 15 procent fler antagna jämfört med våren 2020.

Ökat utbud av utbildningar våren 2021

Antalet erbjudna kurser i vår ökar med fyra procent, från 15 397 våren 2020 till 16 001. Utbudet av program ökar från 909 våren 2020 till 1 008 (+11 procent).

Trots detta ökar konkurrensen av platserna på grund av den stora ökningen av sökande. Vårterminen 2021 har drygt 79 procent av alla behöriga sökande erbjudits en utbildningsplats jämfört med drygt 81 procent vårterminen 2020.

Andra urvalet klart före jul

De som erbjudits plats på högskoleutbildning kan svara senast den 16 december. Den 21 december går det andra antagningsbeskedet ut och reserverna får veta om de kommer in på sökta utbildningar våren 2021.