Den 12 januari klockan 08.00 öppnar anmälan till vårens två högskoleprov, som äger rum den 13 mars och den 8 maj. Proven genomförs med en åldersgräns på 19 år.


— UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har även en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna kring förutsättningarna för provets genomförande. Därutöver kan den nyligen inrättade pandemilagen också komma att påverka vårens provomgång, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Syftet med vårens två provtillfällen är att öka möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. Deltagarna får endast skriva ett av proven i vår och anmälan är gemensam till båda provtillfällena. Man får inte välja provtillfälle, utan UHR gör fördelningen av deltagare. Antalet platser är 35 000 per prov, vilket innebär totalt 70 000 skrivande.

För att få skriva provet i vår ska man fylla 19 år under 2021 eller vara äldre. Även yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och som går sista gymnasieterminen i vår eller har avslutat sin gymnasieutbildning kan göra provet.

Anmälan öppnar imorgon

Anmälan till de två provtillfällena öppnar tisdag den 12 januari klockan 08.00. Sista anmälningsdag är den 18 januari klockan 24.00. Anmälan kan stänga tidigare om platserna fylls. Anmälningsavgiften är 450 kronor. 

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Giltighetstiden för provresultat är idag åtta år.

— Med hänsyn till den pågående smittspridningen är det viktigt att bara de som verkligen behöver ett högskoleprovsresultat för antagningen till höstterminen 2021 anmäler sig till vårens prov, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens om platserna och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet.

Mer information

Anmälan till högskoleprovet på Studera.nu

Pressbilder för högskoleprovet

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se