Vårens inställda högskoleprov har inte påverkat chansen att bli antagen till högskolan i höst. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antagningen till höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Slutsatsen gäller på gruppnivå och för sökande i både de yngre och äldre åldrarna.


– Möjligheterna att bli antagen tycks inte ha minskat för någon åldersgrupp på övergripande nivå. Minskade chanser i urvalsgruppen för högskoleprov har kompenserats av att fler antagits i betygsgruppen, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

UHR beslutade i mars att ställa in vårens högskoleprov till följd av risken för smittspridning av coronaviruset. I analysen av höstens antagningsomgång som publiceras idag analyseras hur det inställda provet påverkat höstterminens antagning.

Färre sökande med giltiga provresultat

Jämfört med förra hösten är det hösten 2020 en lägre andel av de sökande och antagna som har ett giltigt resultat på högskoleprovet. Bland de sökande 19 år och yngre minskade antalet med provresultat med tio procent, medan sökande i samma åldersgrupp utan provresultat fördubblades.

Samtidigt ökade antalet antagna med tio procent jämfört med hösten 2019. För antagna 19 år och yngre ökade antagningen med 25 procent. Antagningskvoterna – andelen antagna jämfört med andelen sökande för varje åldersgrupp – visar att skillnaderna jämfört med förra hösten är obetydliga för samtliga åldersgrupper.

Yngre sökande klarar sig väl i antagningen

Trots vårens inställda prov har gruppen 19 år och yngre hävdat sig bättre i höst vid antagningen till civilingenjörs-, jurist-, psykolog- och ämneslärar­program­men och lika bra till läkar- och sjuksköterskeprogrammen.

– Att de yngsta klarat sig väl i höstantagningen trots det inställda vårprovet beror på att de i snitt har bättre betygsmeritvärde än äldre sökande, säger Maria Linna Angestav. Vårens uteblivna prov kan ha minskat chansen för enskilda sökande med lägre betyg att komma in på en del topputbildningar. Men detta gäller för alla åldersgrupper, både kvinnor och män och på olika utbildningar.

UHR-rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2020 (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Relaterade länkar och dokument

Pressmeddelande (pdf)