När anmälan till höstens högskoleutbildningar stängde den 15 april hade antalet anmälningar till universitet och högskolor ökat med tretton procent – från 360 000 sökande förra året till 407 000 nu i höst. Rekordstort intresse för vårdutbildningar och fler söker lärarutbildningar.

– Förra våren ökade anmälningarna till höstterminen för första gången på fem år, säger Karin Röding, general­direktör för UHR. Höstens stora ökning bekräftar trend­brottet i fjol, även om de höga siffrorna nu till stor del kan förklaras av ökad osäkerhet i samhället i spåren av coronapandemin.

Den största ökningen noteras för sökande som är 19 år eller yngre: plus 30 procent.

Fler vill utbilda sig till sjuksköterskor, läkare och lärare

Höstens sjuksköterskeutbildningar får 21 835 sökande – en ökning med 31 procent – samtidigt som intresset för läkarutbildningar ökar med 26 procent till 10 711 sökande.

Lärarutbildningar får totalt 36 496 sökande, en ökning med fem procent. Antalet sökande i första hand till lärarutbildningar ökar med sex procent.

– Det växande intresset för lärarutbildning är glädjande – Sverige behöver fler utbildade och behöriga lärare, säger Karin Röding.

Antalet förstahandssökande till specialpedagogutbildningar ökar med 22 procent och till speciallärarutbildningar med sju procent jämfört med hösten 2019.

Kompletterande pedagogiska utbildningar har 18 procent fler förstahandsökande. Ämnes­lärarutbildningar ökar med tolv procent, utbildningar till civilingenjör och lärare med åtta procent och grundlärarutbildningar med tre procent. Det är sex procent färre förstahandssökande till förskollärarutbildningar medan det är lika många till yrkeslärarutbildningar som det var förra hösten.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se