Vårens högskoleutbildningar lockade fler än någon tidigare vårtermin. Fram till andra urvalet hade 266 640 personer anmält sig – en ökning med fem procent jämfört med för ett år sedan. Antalet antagna var också en toppnotering – 173 459 i andra urvalet, tio procent fler än våren 2019.

– Det är glädjande att fler söker och blir antagna till högskolans utbildningar, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Särskilt när det gäller utbildningar till bristyrken som sjuksköterskor och lärare.

Anmälnings- och antagningsstatistik våren 2019 och våren 2020

UHR har regeringens uppdrag att stimulera intresset för högskoleutbildning och publicerar i dag analysen av vårens antagningsstatistik.

– Även utbudet av utbildningar ökar, säger enhetschef Carina Hellgren. Vid andra urvalet våren 2020 erbjöd universitet och högskolor 644 programutbild­ningar, en ökning med en procent jämfört med förra våren. Samtidigt ökade antalet tillgäng­liga kurser vid andra urvalet nu i vår med tre procent, från 14 207 våren 2019 till 14 650.

Konkurrens om platserna

Ungefär 15 procent av utbildningarna hade konkurrens om platserna, det vill säga att det fanns fler sökande än platser och att behöriga sökande fick reservplaceras. Totalt 55 procent av alla sökande fick konkurrera om sitt förstahandsval.

Utbildningar som leder till vissa yrkesexamina

UHR särredovisar sex utbildningar som leder till yrkesexamina: civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, läkar-, lärar-, sjuksköterske- och socionomutbildningar.

Samtliga sex grupper av utbildningar hade fler sökande våren 2020 än för tretton år sedan. Jämfört med förra våren ökar antalet sökande till läkar-, lärar- och sjuk­skö­terskeutbildningar, medan ingenjörs- och socionomutbildningar får färre sökande.

För några av dessa särredovisade utbildningar är konkurrensen bland förstahands­sökande hårdare än genomsnittet våren 2020: Exempelvis fick 100 procent av alla som sökte sjuksköterskeutbildning och 67 procent av de som sökte lärar­utbildning konkurrera om sina förstahandsval.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se