Vid midnatt hade drygt 407 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar – en ökning med 13 procent eller nästan 47 000 personer jämfört med höstterminen 2019. Höstens siffror – de högsta sedan den samordnade antagningen infördes – är en ökning med drygt 16 000 sökande jämfört med den tidigare toppnoteringen hösten 2014.

– Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarkaden, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Det är väntat och positivt att fler väljer högskolestudier när konjunkturen går ner. Under dagen har UHR fått in ytterligare cirka 2 000 efteranmälningar till program och kurser.

Ökat intresse för att bli sjuksköterska och läkare

Bland de utbildningar som får fler sökande finns flera utbildningar inom vårdområdet. Till sjuksköterskeprogrammen ökar antalet sökande med 34 procent eller runt 5 200 personer jämfört med förra höstterminen. Läkarprogrammen har 26 procent fler sökande och utbildningarna till biomedicinsk analytiker ökar med 22 procent.

– Det är glädjande att fler väljer dessa samhällsviktiga utbildningar och yrken, där det finns en stor efterfrågan på kvalificerad personal. Den som väljer en vårdutbildning har goda utsikter på arbetsmarknaden, säger Karin Röding.

Fler yngre söker högskoleutbildning

Antalet sökande ökar i alla åldrar, men den största procentuella ökningen syns bland dem som är 19 år och yngre. Nästan 34 900 personer i den ålderskategorin har sökt till högskolan hösten 2020 – en ökning med 28 procent eller nästan 7 700 personer jämfört med förra höstterminen. Ålderskategorin 25 till 34 år ökar med 15 procent, från nästan 123 000 sökande hösten 2019 till drygt 141 000 hösten 2020. 

UHR:s analys Statistik i samband med sista anmälningsdag HT 2020 publiceras den 23 april. De sökande får sina antagningsbesked den 9 juli.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se