Nära 307 000 personer har antagits till högskoleutbildning i höst – tio procent fler än till höstterminen 2019. Särskilt antagningen till distansutbildningar ökar: 110 314 sökande erbjuds nu plats, nästan 19 procent fler jämfört med hösten 2019.

– Att statsrådet Matilda Ernkrans och regeringen öppnat för ytterligare drygt 12 000 utbild­nings­platser under 2020 är den främsta förklaringen till höstens rekordsiffror, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. De kampanjer som UHR drivit sedan i maj tillsammans med universitet och högskolor för att uppmärksamma denna satsning har därefter bidragit till att fylla fler utbildningsplatser med behöriga sökande.

– Höstens distansutbildningar har fått drygt 20 procent fler sökande jämfört med 2019, säger Karin Röding. Det är en undervisningsform som stadigt ökat i popularitet under senare år. Den pågående coronapandemin kan ha ökat intresset för distansutbild­ningar, men UHR har ännu inte analyserat statistiken för dessa utbildningar.

Fler antagna och behöriga sökande

UHR meddelar idag 306 953 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2019 är det en ökning med
27 589 personer eller nästan 10 procent. Antalet behöriga sökande ökar med 55 103 personer (knappt 16 procent), från 348 619 höstterminen 2019 till 403 722 nu i höst.

När anmälan stängde i april hade drygt 407 000 personer sökt högskoleutbildningar hösten 2020, en ökning med 13 procent eller nästan 47 000 personer jämfört med höstterminen 2019. Sedan dess har ytterligare nästan 47 000 personer gjort sen anmälan, vilket innebär totalt 452 815 anmälningar hittills – en ökning med drygt
13 procent jämfört med förra året.

Höstens högskoleutbildningar – detta händer i juli

  • 9 juli – behöriga sökande kan fortfarande anmäla sig till 111 kurser och 221 program som är öppna för sen anmälan på Antagning.se hösten 2020.
  • 15 juli – nio universitet och högskolor öppnar ytterligare högskoleutbildningar höstterminen 2020 för sen anmälan på Antagning.se.
  • 17 juli – UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning höstter­minen 2020: statistik i samband med första urvalet ht 2020” på uhr.se.
  • 24 juli – sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet HT 2020.
  • 30 juli – andra urvalet HT 2020. Reserverna får besked om de kommer in.

Kontakt

Andreas Sandberg
Enhetschef
010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se