Trots pågående pandemi ökar intresset från svenska utbildningsaktörer att söka finansiering för internationella samarbeten och utbyten.

– Det visar att intresset för att utvecklas genom internationella utbyten är stort och att myndighetens insatser ger resultat, säger Karin Röding, general­direktör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Hela bidragsbudgeten för Erasmus+ mobilitet på mer än 250 miljoner kronor för utbyten för studenter och personal kommer att fördelas för första gången sedan 2014. Rekord är det även för svensk yrkesutbildning som kommer att få över 100 miljoner kronor, huvudsakligen för utlandspraktik för elever och studerande.

Antalet ansökningar till Erasmus+ Strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyten och innovation ökar med 59 procent jämfört med förra året. Intresset från skol­sek­torn och från organisationer som arbetar med vuxnas lärande har nästan dubblerats.

För programmet Atlas praktik är det sökta beloppet nästan 1 miljon kronor högre i år jämfört med 2019, dvs. nära 100 fler deltagare vill göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands.

– Vi befarade att coronapandemin skulle dämpa intresset för internationella samarbe­ten och utbyten, säger Karin Röding. Därför är det extra glädjande att intresset har varit så stort i vår. UHR:s arbete för att få fler att se värdet av att utvecklas genom internationella utbyten har slagit igenom. Pandemin visar också att behovet av internationella samarbeten och internationell kompetens kommer att bli ännu viktigare för att lösa de utmaningar världen nu står inför.

Bakgrund

UHR är det svenska programkontoret för internationella samarbets- och utbytespro­gram som riktar sig till hela utbildningssektorn. Programmen ger utbildningsorganisa­tioner möjlighet att finansiera internationella samarbetsprojekt och utbyten för studenter, elever och personal.