Vid midnatt stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Drygt 257 000 personer har anmält sig till program och kurser – en ökning med över 28 000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020.

– Vi såg en kraftig ökning av antalet sökande till höstterminen och den trenden fort­sätter i vår. Coronapandemins effekter på samhället och arbetsmarknaden har sanno­likt bidragit till det ökade intresset, men vi har inte analyserat detta närmare, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Totalt har 257 336 personer sökt program och kurser våren 2021, jämfört med 228 958 personer våren 2020. 35 av 37 universitet och högskolor har tagit emot fler anmäl­ningar, fyra av dem fick mer än dubbelt så många anmälningar jämfört med förra året:

Universitet/högskola

Antal anmälningar VT 2021

Antal anmälningar VT 2020

Förändring i antal

Förändring i procent

Chalmers tekniska högskola

2 663

281

2 382

848 %

Blekinge tekniska högskola

3 726

1 431

2 295

160 %

Försvarshögskolan Stockholm

1 069

461

608

132 %

Högskolan i Borås

13 639

6 099

7 540

124 %


Tre utbildningar har fått flest förstahandssökande våren 2021:

Universitet/högskola

Anmälningsalternativ

Förstahandssökande
VT 2021

Stockholms universitet

SU-29513 - Juristprogrammet

1 715

Lunds universitet

LU-81300 - Juristprogrammet

1 408

Karolinska institutet

KI-42002 - Läkarprogrammet

1 167


UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 10 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR kommer att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2021 – i slutet av oktober. [Se pressmeddelande 2020-10-27 Drygt 28 000 fler vill in på högskolan i vår.]

Kontakt

Andreas Sandberg
Enhetschef
010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Relaterade sidor och dokument

Pressmeddelande (pdf)

Totalstatistik VT 2021 - sökande per lärosäte, land, lärosäte och land,
utbildning, utbildning och land (excel)

Sökande per lärosäte - VT 2008-VT 2021 (excel)

Sökande kurser VT 2021 (excel)

Sökande program VT 2021 (excel)

Anmälningsavgifter VT 2021 - totalt, per lärosäte, per land, per lärosäte och land, per utbildning, per utbildning och land (excel)

Topplista med flest sökande VT 2021 - sökande totalt och sökande i första hand (excel)

Sök mer statistik på uhr.se