Två högskoleprov kommer att anordnas i vår. Det har Universitets- och högskolerådet (UHR) nu beslutat. Proven genomförs med en åldersgräns på 19 år och anmälan öppnar den 12 januari.


— Det är nu klart att högskoleprovet kommer att genomföras vid två tillfällen i vår. Två provtillfällen ökar möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. Inför genomförandet måste hänsyn självklart också tas till det aktuella smittskyddsläget, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

Vårens högskoleprov kommer att äga rum den 13 mars och den 8 maj. Deltagarna får endast skriva ett av proven och anmälan är gemensam till båda provtillfällena. UHR gör fördelningen av deltagare till respektive prov.

Åldersgräns på 19 år

Antalet deltagare är 35 000 per provtillfälle, vilket innebär totalt 70 000 skrivande. För att få skriva provet i vår ska man vara 19 år eller äldre. De som fyller 19 år under 2021 får också anmäla sig, samt yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat sin gymnasieutbildning.

Regeringen har tidigare beslutat om att medge dessa begränsningar, efter förslag från Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.

— Erfarenheterna från hösten visar att det går att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt om man glesar ut antalet skrivande per lokal och vidtar andra smittskyddsåtgärder, säger Peter Honeth. Det är därför naturligt att vi prioriterar dem som har möjlighet att söka till högskolan nästa höst.

Anmälan öppnar i januari

Anmälan till vårens provtillfällen öppnar den 12 januari klockan 08.00. Sista anmälningsdag är den 18 januari klockan 24.00. Anmälan kan stänga tidigare om platserna fylls.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se